<div align="center"><h1>Kram Wojmira</h1><br><h3>Kram Wojmira - oferuje wyroby ze skóry rogu i inne akcesoria wzorowane na znaleziskach z okresu wczesnego sredniowiecza </h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.wojmir9.webd.pl/">http://www.wojmir9.webd.pl/</a></div>